Tag Archives: siuolaikine populiarioji muzika ugdyme

MUZIKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYME su literatūra

MUZIKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYME su literatūra (pabaiga)

Tikroji mano darbo tema yra ŠIUOLAIKINĖ POPULIARIOJI MUZIKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYME.

Literatūra

1. Aramavičiūtė, V. (1998) Ugdymo samprata. Vilnius.
2. Avramecs, B. (2000) Pasaulio muzika. Vilnius.
3. Cambell P. Sh. (1993) Vaikų muzikinis ugdymas. Gama. Nr. 2.
4. Cambell P. Sh. (1993) Vaikų muzikinis ugdymas. Gama. Nr. 4.
5. Girdzijauskienė R. (2002) Mokykime vaikus vertinti muziką kūrybiškai. Žvirblių takas. Nr. 4.
6. Girdzijauskienė R. (2002) Mokykime vaikus komponuoti muziką. Žvirblių takas. Nr. 5.
7. Girdzijauskienė R. (1997) Apie muzikos mokymosi motyvaciją. Žvirblių takas. Nr. 4.
8. Girdzijauskienė R. (1997) Jaunesniųjų moksleivių kūrybinės saviraiškos skatinimas muzikos pamokoje. Žvirblių takas. Nr. 2.
9. Gordonas E. (1994) Vaiko muzikalumo puoselėjimas. Gama. Nr. 7-8.
10. Herman E. (1993) Suzuki metodas gyvenimo mokymo filosofija. Gama. Nr. 3.
11. Jautakytė R. (2002) Muzikinio ugdymo problemos pradinėje mokykloje. Pedagogika. Nr. 57.
12. Juška A., Kučinskas V. (1998) Metodiniai patarimai rašantiems kursinius, diplominius, magistro baigiamuosius darbus ir daktaro disertacijas. Klaipėda.
13. Katinienė A. (2000) Vaiko muzikos suvokimo ir atlikimo psichofizinės galimybės bei ypatumai. Žvirblių takas. Nr. 5.
14. Krakauskaitė V. (1994) Lakštutė. Muzikos vadovėlis I klasei. Kaunas.
15. Krakauskaitė V. (1995) Lakštutė. Muzikos vadovėlis II klasei. Kaunas.
16. Krakauskaitė V. (1997) Lakštutė. Muzikos vadovėlis III klasei. Kaunas.
17. Krakauskaitė V. (1997) Lakštutė. Muzikos vadovėlis IV klasei. Kaunas.
18. Krakauskaitė V. (1995) Muzikos mokymas I klasėje. Kaunas.
19. Krakauskaitė V. (1986) Muzikos mokymas II klasėje. Kaunas.
20. Krakauskaitė V. (2000) Muzikos mokymas III-IV klasėje. I-II dalys. Kaunas.
21. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos. (2003). Vilnius.
22. Markauskienė I. (2003) Vaiko ankstyvasis muzikinis ugdymas. Žvirblių takas. Nr. 2.
23. Misiukevičienė G., Muraškienė Ž. (2002) Muzikos terminai ir sąvokos. Klaipėda.
24. Piličiauskas A. (2002) Kultūra kaip muzikinio ugdymo tikslas. Muzikinio ugdymo aktualijos 2. Metodinių straipsnių rinkinys studentams ir mokytojams. Šiauliai.
25. Rauduvaitė A. (2002) Pradinių klasių moksleivių dorinimas: popmuzikos galimybės. Pedagogika. Nr. 63.
26. Rinkevičius Z. (1993) Mokinių muzikinis ugdymas. Klaipėda.
27. Shenen P. K. (1993) Nuo Gvido iki Gordono. Gama. Nr. 3.
28. Strakšienė D. (2003) Muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: dažniausi mokytojo darbo būdai muzikos klausymosi metu. Pedagogika. Nr. 66.
29. Straškienė D. Balčytis E. (2003) Muzikos mokytojų požiūrio į gyvą grojimą formavimo prielaidos. Pedagogika. Nr. 69.
30. Šiuipytė E. (2002) Etnokultūros puoselėjimas pradinėje mokykloje per muzikos pamokas. Muzikinio ugdymo aktualijos 2. Metodinių straipsnių rinkinys studentams ir mokytojams. Šiauliai.
31. Velička E. (1995) Muzika. I klasės vadovėlis. Kaunas.
32. Velička E. (1995) Muzika. II klasės vadovėlis. Kaunas.
33. Velička E. (1996) Muzika. III klasės vadovėlis. Kaunas.
34. Velička E. (1998) Muzika. IV klasės vadovėlis. Kaunas.
35. Velička E. (1995) Garsų ir tylos paslaptys. Vilnius.
36. Velička E. (1998) Muzikos klausymas IV klasėje. Žvirblių takas. Nr. 5.
37. Velička E. (2004) Muzikinis intelektas ir vaiko muzikalumo raida. Žvirblių takas. Nr. 2.
38. Vilkelienė A. (1998) Meninių emocijų dinamika muzikos pamokoje. Pradinė mokykla demokratėjančioje visuomenėje. Mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. Šiauliai.
39. Žalys V. (2002) Mokinių muzikinės kultūros ugdymas džiazo priemonėmis. Pedagogika. Nr. 59.
40. www.talentai.lt

1 dalis.

26 dalis.

Literatūros šaltiniai į blogą įkelti: 2015-01-24

 

Pradinukų ugdymas šiuolaikiška muzika, santrauka

Pradinukų ugdymas šiuolaikiška muzika, santrauka (26)

Pagaliau įkelta ir paskutinė mano darbo dalis, kuri aprašo visą mano darbo struktūrą, tikslus bei uždavinius.

Santrauka

Pasirinktos temos aktualumą lemia ypatingas vaikų susidomėjimas popmuzika ir prieštaringai vertinamas šios muzikos poveikis. Šiuolaikinei populiariajai muzikai daugiau dėmesio skiriama popamokinėje veikloje, o muzikos mokymo programoje ji įtraukiama epizodiškai ir tik vyresnėse klasėse. Nepaisant to, ugdymo įstaigose vis populiarėja ir auga poreikis vaikų popchorų, popgrupių, popmuzikos studijų, vis dažniau rengiami vaikų popmuzikos koncertai, festivaliai, konkursai.
Jeigu pradinių klasių moksleivių vertybinių nuostatų nelavinsime šiuolaikinės popmuzikos atžvilgiu, vėliau jie nesugebės jos tinkamai vertinti.
Taigi šiuolaikinės popmuzikos integravimas į muzikinį ugdymą ir jos poveikis pradinių klasių moksleivių asmenybei yra aktuali problema.
Tyrimo objektas – šiuolaikinė popmuzika pradinių klasių mokinių ugdyme.
Tyrimo tikslas – atskleisti šiuolaikinės popmuzikos įtaką bei jos privalumus ir trūkumus pradinių klasių mokinių ugdymo procese.
Tyrimo uždaviniai:
• atskleisti šiuolaikinės popmuzikos sąvoką bei pristatyti popmuzikos stilius;
• apžvelgti garsiausias šiuolaikines muzikinio ugdymo koncepcijas, taikomas Lietuvos švietimo sistemoje;
• išanalizuoti šiuolaikinės popmuzikos vietą pradinių klasių moksleivių muzikiniame ugdyme;
• ištirti, koks yra pradinių klasių mokinių ir pradinių klasių muzikos mokytojų požiūris į šiuolaikinę popmuziką.
Baigiamojo darbo tyrimo metodai – anketų metodas, mokslinės literatūros analizė.
Popmuzika – tai muzika, kuri šiuo metu populiari, madinga, mėgiama; tai – nesudėtinga ir paprasta muzikinės kalbos raiška, kuriai būdinga reguliari ritminė pulsacija, apimanti įvairias šiuolaikinės muzikos kryptis ir stilius (Rauduvaitė A., 2002).
Muzikos stilių apžvalga parodė, kad paskutiniojo XX amžiaus dešimtmečio žmonės klausėsi, suvokė, naudojo ir kūrė visiškai kitokią muziką ir kitaip nei šimtmečio pradžioje arba net viduryje. Deja, šios permainos beveik neatspindėtos bendrojo lavinimo pradinių klasių muzikos mokyme. Apžvelgus V. Krakauskaitės ir E. Veličkos muzikos vadovėlius, ugdymo programas, galima teigti, kad abu autoriai, visapusiškai pradinių klasių moksleivį mato išsilavinusį tik liaudies kūrybos dėka. Tuo pačiu, lyg ir pamiršdami, kad šalia liaudies kūrybos egzistuoja ir šiuolaikinė populiarioji muzika, kuri yra turtinga įvairiais muzikiniais stiliais.
Mokslinės literatūros analizė parodė, jog turtinga muzikinė aplinka ir tinkamas muzikinis ugdymas teigiamai veikia ne tik vaiko muzikalumą, bet ir kitas jo intelekto sritis – kalbinius, erdvinius, kinestezinius, socialinius ir net matematinius gebėjimus.
Norint išsiaiškinti pradinių klasių mokytojų ir pradinių klasių moksleivių požiūrį į šiuolaikinę populiariąją muziką buvo atliktas tyrimas, 2005 metų sausio mėnesį Raseinių ir Klaipėdos vidurinėse mokyklose.
Tyrime dalyvavo 11 pradinių klasių mokytojų, kurie patys veda muzikos pamokas pradinių klasių mokiniams ir 103 III-IV klasių moksleiviai.
Apibendrinant tyrimo duomenis galima teigti, jog muzika moksleivių gyvenime užima svarbią vietą. Požiūris į šiuolaikinę populiariąją muziką yra teigiamas ir tai nepriklauso nei nuo lyties, nei nuo amžiaus. Mokytojai nurodė, jog šiuolaikinė populiarioji muzika yra reikalinga muzikos pamokose, tačiau klausomos muzikos stilių įvairovė per muzikos pamokas yra gana ribota. Pagrindiniai žanrai yra – klasikiniai kūriniai, liaudiška ir akademinė muzika.
Baigiamojo darbo autorės nuomone, norint esamą padėtį pagerinti šiuolaikinės populiariosios muzikos naudai, reikėtų sukurti ir išleisti papildomą mokomąją medžiagą apie šiuolaikinę populiariąją muziką, jos istoriją, kartu su muzikiniais įrašais bei dainų tekstais.

1 dalis.

25 dalis.

Mano darbo santrauka įkelta: 2015-01-24