Tag Archives: Krakauskaitė V. (1995) Muzikos mokymas I klasėje. Kaunas

MUZIKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYME su literatūra

MUZIKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYME su literatūra (pabaiga)

Tikroji mano darbo tema yra ŠIUOLAIKINĖ POPULIARIOJI MUZIKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYME.

Literatūra

1. Aramavičiūtė, V. (1998) Ugdymo samprata. Vilnius.
2. Avramecs, B. (2000) Pasaulio muzika. Vilnius.
3. Cambell P. Sh. (1993) Vaikų muzikinis ugdymas. Gama. Nr. 2.
4. Cambell P. Sh. (1993) Vaikų muzikinis ugdymas. Gama. Nr. 4.
5. Girdzijauskienė R. (2002) Mokykime vaikus vertinti muziką kūrybiškai. Žvirblių takas. Nr. 4.
6. Girdzijauskienė R. (2002) Mokykime vaikus komponuoti muziką. Žvirblių takas. Nr. 5.
7. Girdzijauskienė R. (1997) Apie muzikos mokymosi motyvaciją. Žvirblių takas. Nr. 4.
8. Girdzijauskienė R. (1997) Jaunesniųjų moksleivių kūrybinės saviraiškos skatinimas muzikos pamokoje. Žvirblių takas. Nr. 2.
9. Gordonas E. (1994) Vaiko muzikalumo puoselėjimas. Gama. Nr. 7-8.
10. Herman E. (1993) Suzuki metodas gyvenimo mokymo filosofija. Gama. Nr. 3.
11. Jautakytė R. (2002) Muzikinio ugdymo problemos pradinėje mokykloje. Pedagogika. Nr. 57.
12. Juška A., Kučinskas V. (1998) Metodiniai patarimai rašantiems kursinius, diplominius, magistro baigiamuosius darbus ir daktaro disertacijas. Klaipėda.
13. Katinienė A. (2000) Vaiko muzikos suvokimo ir atlikimo psichofizinės galimybės bei ypatumai. Žvirblių takas. Nr. 5.
14. Krakauskaitė V. (1994) Lakštutė. Muzikos vadovėlis I klasei. Kaunas.
15. Krakauskaitė V. (1995) Lakštutė. Muzikos vadovėlis II klasei. Kaunas.
16. Krakauskaitė V. (1997) Lakštutė. Muzikos vadovėlis III klasei. Kaunas.
17. Krakauskaitė V. (1997) Lakštutė. Muzikos vadovėlis IV klasei. Kaunas.
18. Krakauskaitė V. (1995) Muzikos mokymas I klasėje. Kaunas.
19. Krakauskaitė V. (1986) Muzikos mokymas II klasėje. Kaunas.
20. Krakauskaitė V. (2000) Muzikos mokymas III-IV klasėje. I-II dalys. Kaunas.
21. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos. (2003). Vilnius.
22. Markauskienė I. (2003) Vaiko ankstyvasis muzikinis ugdymas. Žvirblių takas. Nr. 2.
23. Misiukevičienė G., Muraškienė Ž. (2002) Muzikos terminai ir sąvokos. Klaipėda.
24. Piličiauskas A. (2002) Kultūra kaip muzikinio ugdymo tikslas. Muzikinio ugdymo aktualijos 2. Metodinių straipsnių rinkinys studentams ir mokytojams. Šiauliai.
25. Rauduvaitė A. (2002) Pradinių klasių moksleivių dorinimas: popmuzikos galimybės. Pedagogika. Nr. 63.
26. Rinkevičius Z. (1993) Mokinių muzikinis ugdymas. Klaipėda.
27. Shenen P. K. (1993) Nuo Gvido iki Gordono. Gama. Nr. 3.
28. Strakšienė D. (2003) Muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: dažniausi mokytojo darbo būdai muzikos klausymosi metu. Pedagogika. Nr. 66.
29. Straškienė D. Balčytis E. (2003) Muzikos mokytojų požiūrio į gyvą grojimą formavimo prielaidos. Pedagogika. Nr. 69.
30. Šiuipytė E. (2002) Etnokultūros puoselėjimas pradinėje mokykloje per muzikos pamokas. Muzikinio ugdymo aktualijos 2. Metodinių straipsnių rinkinys studentams ir mokytojams. Šiauliai.
31. Velička E. (1995) Muzika. I klasės vadovėlis. Kaunas.
32. Velička E. (1995) Muzika. II klasės vadovėlis. Kaunas.
33. Velička E. (1996) Muzika. III klasės vadovėlis. Kaunas.
34. Velička E. (1998) Muzika. IV klasės vadovėlis. Kaunas.
35. Velička E. (1995) Garsų ir tylos paslaptys. Vilnius.
36. Velička E. (1998) Muzikos klausymas IV klasėje. Žvirblių takas. Nr. 5.
37. Velička E. (2004) Muzikinis intelektas ir vaiko muzikalumo raida. Žvirblių takas. Nr. 2.
38. Vilkelienė A. (1998) Meninių emocijų dinamika muzikos pamokoje. Pradinė mokykla demokratėjančioje visuomenėje. Mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. Šiauliai.
39. Žalys V. (2002) Mokinių muzikinės kultūros ugdymas džiazo priemonėmis. Pedagogika. Nr. 59.
40. www.talentai.lt

1 dalis.

26 dalis.

Literatūros šaltiniai į blogą įkelti: 2015-01-24