Monthly Archives: January 2015

MUZIKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYME su literatūra

MUZIKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYME su literatūra (pabaiga)

Tikroji mano darbo tema yra ŠIUOLAIKINĖ POPULIARIOJI MUZIKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYME.

Literatūra

1. Aramavičiūtė, V. (1998) Ugdymo samprata. Vilnius.
2. Avramecs, B. (2000) Pasaulio muzika. Vilnius.
3. Cambell P. Sh. (1993) Vaikų muzikinis ugdymas. Gama. Nr. 2.
4. Cambell P. Sh. (1993) Vaikų muzikinis ugdymas. Gama. Nr. 4.
5. Girdzijauskienė R. (2002) Mokykime vaikus vertinti muziką kūrybiškai. Žvirblių takas. Nr. 4.
6. Girdzijauskienė R. (2002) Mokykime vaikus komponuoti muziką. Žvirblių takas. Nr. 5.
7. Girdzijauskienė R. (1997) Apie muzikos mokymosi motyvaciją. Žvirblių takas. Nr. 4.
8. Girdzijauskienė R. (1997) Jaunesniųjų moksleivių kūrybinės saviraiškos skatinimas muzikos pamokoje. Žvirblių takas. Nr. 2.
9. Gordonas E. (1994) Vaiko muzikalumo puoselėjimas. Gama. Nr. 7-8.
10. Herman E. (1993) Suzuki metodas gyvenimo mokymo filosofija. Gama. Nr. 3.
11. Jautakytė R. (2002) Muzikinio ugdymo problemos pradinėje mokykloje. Pedagogika. Nr. 57.
12. Juška A., Kučinskas V. (1998) Metodiniai patarimai rašantiems kursinius, diplominius, magistro baigiamuosius darbus ir daktaro disertacijas. Klaipėda.
13. Katinienė A. (2000) Vaiko muzikos suvokimo ir atlikimo psichofizinės galimybės bei ypatumai. Žvirblių takas. Nr. 5.
14. Krakauskaitė V. (1994) Lakštutė. Muzikos vadovėlis I klasei. Kaunas.
15. Krakauskaitė V. (1995) Lakštutė. Muzikos vadovėlis II klasei. Kaunas.
16. Krakauskaitė V. (1997) Lakštutė. Muzikos vadovėlis III klasei. Kaunas.
17. Krakauskaitė V. (1997) Lakštutė. Muzikos vadovėlis IV klasei. Kaunas.
18. Krakauskaitė V. (1995) Muzikos mokymas I klasėje. Kaunas.
19. Krakauskaitė V. (1986) Muzikos mokymas II klasėje. Kaunas.
20. Krakauskaitė V. (2000) Muzikos mokymas III-IV klasėje. I-II dalys. Kaunas.
21. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos. (2003). Vilnius.
22. Markauskienė I. (2003) Vaiko ankstyvasis muzikinis ugdymas. Žvirblių takas. Nr. 2.
23. Misiukevičienė G., Muraškienė Ž. (2002) Muzikos terminai ir sąvokos. Klaipėda.
24. Piličiauskas A. (2002) Kultūra kaip muzikinio ugdymo tikslas. Muzikinio ugdymo aktualijos 2. Metodinių straipsnių rinkinys studentams ir mokytojams. Šiauliai.
25. Rauduvaitė A. (2002) Pradinių klasių moksleivių dorinimas: popmuzikos galimybės. Pedagogika. Nr. 63.
26. Rinkevičius Z. (1993) Mokinių muzikinis ugdymas. Klaipėda.
27. Shenen P. K. (1993) Nuo Gvido iki Gordono. Gama. Nr. 3.
28. Strakšienė D. (2003) Muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: dažniausi mokytojo darbo būdai muzikos klausymosi metu. Pedagogika. Nr. 66.
29. Straškienė D. Balčytis E. (2003) Muzikos mokytojų požiūrio į gyvą grojimą formavimo prielaidos. Pedagogika. Nr. 69.
30. Šiuipytė E. (2002) Etnokultūros puoselėjimas pradinėje mokykloje per muzikos pamokas. Muzikinio ugdymo aktualijos 2. Metodinių straipsnių rinkinys studentams ir mokytojams. Šiauliai.
31. Velička E. (1995) Muzika. I klasės vadovėlis. Kaunas.
32. Velička E. (1995) Muzika. II klasės vadovėlis. Kaunas.
33. Velička E. (1996) Muzika. III klasės vadovėlis. Kaunas.
34. Velička E. (1998) Muzika. IV klasės vadovėlis. Kaunas.
35. Velička E. (1995) Garsų ir tylos paslaptys. Vilnius.
36. Velička E. (1998) Muzikos klausymas IV klasėje. Žvirblių takas. Nr. 5.
37. Velička E. (2004) Muzikinis intelektas ir vaiko muzikalumo raida. Žvirblių takas. Nr. 2.
38. Vilkelienė A. (1998) Meninių emocijų dinamika muzikos pamokoje. Pradinė mokykla demokratėjančioje visuomenėje. Mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. Šiauliai.
39. Žalys V. (2002) Mokinių muzikinės kultūros ugdymas džiazo priemonėmis. Pedagogika. Nr. 59.
40. www.talentai.lt

1 dalis.

26 dalis.

Literatūros šaltiniai į blogą įkelti: 2015-01-24

 

Pradinukų ugdymas šiuolaikiška muzika, santrauka

Pradinukų ugdymas šiuolaikiška muzika, santrauka (26)

Pagaliau įkelta ir paskutinė mano darbo dalis, kuri aprašo visą mano darbo struktūrą, tikslus bei uždavinius.

Santrauka

Pasirinktos temos aktualumą lemia ypatingas vaikų susidomėjimas popmuzika ir prieštaringai vertinamas šios muzikos poveikis. Šiuolaikinei populiariajai muzikai daugiau dėmesio skiriama popamokinėje veikloje, o muzikos mokymo programoje ji įtraukiama epizodiškai ir tik vyresnėse klasėse. Nepaisant to, ugdymo įstaigose vis populiarėja ir auga poreikis vaikų popchorų, popgrupių, popmuzikos studijų, vis dažniau rengiami vaikų popmuzikos koncertai, festivaliai, konkursai.
Jeigu pradinių klasių moksleivių vertybinių nuostatų nelavinsime šiuolaikinės popmuzikos atžvilgiu, vėliau jie nesugebės jos tinkamai vertinti.
Taigi šiuolaikinės popmuzikos integravimas į muzikinį ugdymą ir jos poveikis pradinių klasių moksleivių asmenybei yra aktuali problema.
Tyrimo objektas – šiuolaikinė popmuzika pradinių klasių mokinių ugdyme.
Tyrimo tikslas – atskleisti šiuolaikinės popmuzikos įtaką bei jos privalumus ir trūkumus pradinių klasių mokinių ugdymo procese.
Tyrimo uždaviniai:
• atskleisti šiuolaikinės popmuzikos sąvoką bei pristatyti popmuzikos stilius;
• apžvelgti garsiausias šiuolaikines muzikinio ugdymo koncepcijas, taikomas Lietuvos švietimo sistemoje;
• išanalizuoti šiuolaikinės popmuzikos vietą pradinių klasių moksleivių muzikiniame ugdyme;
• ištirti, koks yra pradinių klasių mokinių ir pradinių klasių muzikos mokytojų požiūris į šiuolaikinę popmuziką.
Baigiamojo darbo tyrimo metodai – anketų metodas, mokslinės literatūros analizė.
Popmuzika – tai muzika, kuri šiuo metu populiari, madinga, mėgiama; tai – nesudėtinga ir paprasta muzikinės kalbos raiška, kuriai būdinga reguliari ritminė pulsacija, apimanti įvairias šiuolaikinės muzikos kryptis ir stilius (Rauduvaitė A., 2002).
Muzikos stilių apžvalga parodė, kad paskutiniojo XX amžiaus dešimtmečio žmonės klausėsi, suvokė, naudojo ir kūrė visiškai kitokią muziką ir kitaip nei šimtmečio pradžioje arba net viduryje. Deja, šios permainos beveik neatspindėtos bendrojo lavinimo pradinių klasių muzikos mokyme. Apžvelgus V. Krakauskaitės ir E. Veličkos muzikos vadovėlius, ugdymo programas, galima teigti, kad abu autoriai, visapusiškai pradinių klasių moksleivį mato išsilavinusį tik liaudies kūrybos dėka. Tuo pačiu, lyg ir pamiršdami, kad šalia liaudies kūrybos egzistuoja ir šiuolaikinė populiarioji muzika, kuri yra turtinga įvairiais muzikiniais stiliais.
Mokslinės literatūros analizė parodė, jog turtinga muzikinė aplinka ir tinkamas muzikinis ugdymas teigiamai veikia ne tik vaiko muzikalumą, bet ir kitas jo intelekto sritis – kalbinius, erdvinius, kinestezinius, socialinius ir net matematinius gebėjimus.
Norint išsiaiškinti pradinių klasių mokytojų ir pradinių klasių moksleivių požiūrį į šiuolaikinę populiariąją muziką buvo atliktas tyrimas, 2005 metų sausio mėnesį Raseinių ir Klaipėdos vidurinėse mokyklose.
Tyrime dalyvavo 11 pradinių klasių mokytojų, kurie patys veda muzikos pamokas pradinių klasių mokiniams ir 103 III-IV klasių moksleiviai.
Apibendrinant tyrimo duomenis galima teigti, jog muzika moksleivių gyvenime užima svarbią vietą. Požiūris į šiuolaikinę populiariąją muziką yra teigiamas ir tai nepriklauso nei nuo lyties, nei nuo amžiaus. Mokytojai nurodė, jog šiuolaikinė populiarioji muzika yra reikalinga muzikos pamokose, tačiau klausomos muzikos stilių įvairovė per muzikos pamokas yra gana ribota. Pagrindiniai žanrai yra – klasikiniai kūriniai, liaudiška ir akademinė muzika.
Baigiamojo darbo autorės nuomone, norint esamą padėtį pagerinti šiuolaikinės populiariosios muzikos naudai, reikėtų sukurti ir išleisti papildomą mokomąją medžiagą apie šiuolaikinę populiariąją muziką, jos istoriją, kartu su muzikiniais įrašais bei dainų tekstais.

1 dalis.

25 dalis.

Mano darbo santrauka įkelta: 2015-01-24

Gautas sėkmingiausias pasiūlymas dėl SEO paslaugos

Gautas sėkmingiausias pasiūlymas dėl SEO paslaugos

Štai kokį pasiūlymą gavau dėl SEO paslaugos prieš kelis metus ir visiškai nesigailiu. Kainos bus Eurais, nes juos pasikeitėm, kam kalbėt apie valiutą, kurios nebėra.

“Laba diena, Kostai,

Telefonu aptarėme SEO klausimus, tad norime pasiūlyti SEO paslaugų įgyvendinimo planus,
kurių dėka tapsite savo paslaugų lyderiais internetinėje paieškoje.

Atlikome GOOGLE analizę ir tyrimą dėl raktinių frazių bei jų esamų pozicijų šiuo metu (raktai ir jų dabartinė padėtis prisegtame faile).
Taigi, kaip matote iš failo, raktinių frazių surinkome nemažai, bet dabartinė pozicija paieškoje nepritraukia nė vieno kliento į puslapį.
Tuo atveju, jei norėsite pasiekti aukščiausių rezultatų, Jūsų puslapyje galėtų lankytis apie 1800 lankytojų kas mėnesį, kurie ieško būtent Jūsų paslaugų (tai patvirtina faile nurodyti skaičiai, kuriuos mums pateikė GOOGLE sistema).

Jūsų dabartinis internetinis puslapis neturi būtinos informacinės bazės paieškoms – pamatų, todėl būtina viską keisti iš pagrindų, kad būtų galima siekti aukščiausių rezultatų bei naudos.

Taigi, mūsų pasiūlymai yra keli:
1. 250 Eur + PVM kas mėnesį, per 12 mėnesių iškelsime 15 sutartų raktų + naujas puslapis. Puslapio administravimas – užsakovo (25 Eur/mėn. + PVM). SEO straipsniai į puslapį – užsakovo (1vnt. – 10,38 Eur + PVM);
2. 350 Eur + PVM kas mėnesį, per 12 mėnesių iškelsime 20 sutartų raktų + naujas puslapis. Puslapio administravimas – užsakovo (25 Eur/mėn. + PVM). SEO straipsniai į puslapį – užsakovo (1vnt. – 10,38 Eur + PVM);
3. 400 Eur + PVM kas mėnesį, per 12 mėnesių iškelsime visus esamus raktus, kurie susiję su xxxxxx.lt siūlomomis paslaugomis (visus raktus derinsime) + naujas puslapis, kuris prisitaiko prie išmaniųjų įrenginių. Į kainą įeina: straipsniai naujam puslapiui (apie 10-15), blogams (12 mėn. kas mėnesį būtina bent 15) ir internetinių svetainių katalogams, į kuriuos siūlysime talpinti informaciją apie Jūsų teikiamas paslaugas. Kas mėnesį teiksime raktų pozicijų ataskaita.

Padarėme nuolaidas, nes turime bendrų pažįstamų 😉
SEO paslaugos sudaro 90% kainos, jei kiltų klausimų dėl internetinio puslapio kūrimo.

Šiek tiek paaiškinsiu kaip vyksta mūsų bendravimas ir darbai.
Jei pasitikėjimo nesuteikia bendravimas žodžiu ir susirašinėjimas laiškais, galime pasirašyti sutartį ir joje viską įtvirtinti.
Po avansinio apmokėjimo pagal sąskaitą, ką sudaro sutarto plano 1 mėnesio suma, kelių savaičių bėgyje sukursime internetinį puslapį, sukelsime ten visą reikiamą informaciją tiek tekstinę, tiek vaizdinę ir pateiksime GOOGLE sistemai naujam įvertinimui. Kitą sąskaitą už paslaugas Jums išrašysime ne kitą mėnesį, bet dar kitą, įvardinant kaip už praėjusio mėnesio darbus. Todėl, turėsite laiko įvertinti jau atliktus darbus ir tik po to atlikti apmokėjimą.

Kas liečia sutartų raktų iškėlimą nereiškia, kad tik prabėgus 12 mėnesių, raktai tą pačią akimirką atsiras TOP’e. Kai kurie raktai, į TOP’ą iškils jau po kelių mėnesių, todėl į svetainę pradės užeiti lankytojai, kuriems aktuali tema – valymo paslaugos. Suprantama, kad lankytojai svetainėje reiškia, jog jie gali ir nupirkti paslaugą. Taip, užtikrintu SEO paslaugų procesu, per 12 mėnesių, į paieškos sistemą bus sukelti visi sutarti raktiniai žodžiai.

Posakis: “Laikas – pinigai”, SEO paslaugų srityje puikiai atsispindi, nes greičiau pradėjus, atitinkami bus pasiekti ir rezultatai, kurie pradės nešti svarią naudą internetinėje erdvėje.
Tad, mūsų pasiūlymų planai yra tokie, o apsisprendimas ir pasiskaičiavimai dėl galimybių lieka Jums.
Lauksime Jūsų sprendimo ir atsakymo.
Ačiū

Geros dienos!”

Gavęs tokį pasiūlymą ir pasinaudojęs bei išleidę tiek pinigų nesigailiu, nes jau 5 metus turiu didžiausią internetinį verslą Lietuvoje 🙂

Paslaugos.

Surastų aviabilietų kaina privertė išsižioti

Surastų aviabilietų kaina privertė išsižioti

Daugelis lakstančių po pasaulį jau žino, kur ieškoti pigių bilietų skrydžiams ir taip sutaupyti dalį kitai kelionei. Keliauti mėgstu ir aš, tik ne visada man pavyksta susimedžioti bilietus, kurie iš tikro galėtų atitikti tą posakį – pigūs aviabilietai. Bet vienas nutikimas buvo, todėl norėčiau juo pasidalinti ir papasakoti.

Taigi, eilinę dieną sėdėjau prie kompiuterio ir dirbau savo darbus. Rašiau straipsnį apie bakterijas kanalizacijai ir jų poveikį. Po tam tikro įtempto laiko nusprendžiau pailsinti savo akis ir galvą, nes rašant panašius straipsnius smegenys būna apkrautos maksimaliai. Tad nusprendžiau papramogauti ir pasivaikščioti po internetines platybes, į kitus pasižiūrėti ir save parodyti. Žmonės juk, vos ne kasdien vaikšto po prekybcentrius tuščiai, kodėl negalėjau ir aš. Tik tam reikalui pasirinkau kitą erdvę, kuri ne taip erzina ir ne taip vargina.

Belandžiodamas po įvairias svetaines ir jas apžiūrinėdamas, po to kai perskaičiau visus blevyzginius straipsnius dienraščiuose, kurie dar vadinasi Lietuvos informaciniais šaltiniais. Nusprendžiau apsilankyti vienoje iš lėktuvo bilietus siūlančių internetinių puslapių įdomiu pavadinimu, kuris mane suintrigavo. Jei neklystu, ta internetinė svetainė vadinosi zuikio bilietai.lt

Internetinis puslapis nebuvo kaip visi, man labai patiko jo dizainas ir logotipas, lyg būtų origamis, todėl nusprendžiau labiau ir daugiau pašniukštinėti po jį ir pasidomėti kuo jie prekiauja ir kuo yra geresni arba blogesni už kitus, jau senei atsibodusius lėktuvo bilietų portalus. Pirmas dalykas, kuris man krito į akį ir labai patiko tai, kad toje svetainėje nebuvo jokių brukalų, kurie siūlytų vieną ar kitą paslaugą, kurią išjungiant atsidaro dar vienas langas ir taip toliau. Šiuo klausimu kūrėjai pasirūpino, kad zuikiobilietai.lt svetainėje tiems, kurie joje lankosi, būtų ramu nuo reklamų. Taigi, pirmą pliusiuką turite, pagalvojau ir atvėręs plačiai akis pradėjau pažindintis labiau. Antras dalykas, kuris man užkliuvo kaip teigiamas dalykas yra tai, kad pačiame puslapyje, kad ir labai daug informacijos prikišta, lankytojams yra pateikiama tik ta, kuri galėtų juos sudominti. Todėl atradęs joje skiltį aviabilietai nusprendžiau užeiti į kitą svetainės skiltį.  Užrašas nesumelavo, tikrai pakliuvau į, kaip buvo užvardinta viduje, aviabilietų rezervavimo sistemą. Langas kaip langas, pamaniau ir pabandžiau suvesti sistemoje norimos kelionės kryptį. Sistema buvo gan patraukli ir priimtina, todėl greitai apsipratęs susiradau skiltį joje, kur siūlomi pigūs aviabilietai. Pamatęs kainas net išsiviepiau, jos buvo nedidelės, lyginant su kitomis. Bet prisiminęs, kad pas kitus kainos sukyla rezervuojant, pamėginau ir aš. Suvedžiau savo duomenis ir ką reikia spaudžiau susimokėti ir ką Jūs manote, pamatęs galutinę kainą nustebau, ji buvo nepakitusi. Akimirką pasvarstęs, ėmiau ir įsigijau tą bilietą, nes už 17 eurų suskraidyti į Londoną ir atgal gali ne kiekvienas 😉

Štai ir visa mano istorija apie netikėtus gyvenimiškus įvykius.

Daugiau skaitykite ir mėgaukitės straipsniais čia

ir čia.

Straipsniukas iškeptas ant lengvos ugnies, be alaus: 2015-01-13

Nuotėkų sistemos priežiūrai būtina ir profilaktinė priežiūra

Nuotėkų sistemos priežiūrai būtina ir profilaktinė priežiūra

Dažna jauna šeima net neįsivaizduoja, o gal ir nesupranta, kad nauji įrenginiai privalo būti saugomi ir prižiūrimi taip pat kaip ir seni. Bet, praktika rodo, kad net ir iš kalbų jie negali pasimokyti ir visą valymo įrenginių priežiūros procesą sugebėtų pradėti nuo jų sumontavimo dienos.

Kam reikalingos bakterijos kanalizacijai ar valymo įrenginiams? Atsakymas, kad ir ilgas, bet turėtų būti patariantis. Todėl tikimės, kad jis pagelbės gyvenime ir ne viena, kurie įsikėlę į nuosavą ir individualų namą galvoja, kad nuotėkų sistemos prižiūrėti nebūtina. Bet kam laukti problemos? Niekaip nesuprantame lietuvių, kurie neišlaidauja gyvenime tik tam, nes vadovaujasi principu, kad kol neatsirado problema, spręsti jos nereikia. O kas pagalvos apie galimybę jos išvengti? Taigi, problemų išvengimui, kas gali būti susiję su nuotėkų valymo įrenginiais, spręsti klausimus puikiausiai padeda bakterijos kanalizacijai.

nuotėkų sistemos priežiūrai

Nuotėkų sistemos priežiūrai

Bakterijos kanalizacijai yra pagamintos iš 100 procentų fermentų, todėl jokiu būdu nepainiokite su chemija, kuri ardo, griaužią ir žaloja vamzdynus. Žinoma, tuo pačiu spręsdami ir Jūsų problemas, susijusias su nuotėkų sistemomis. Tad, bakterijos valymo įrenginiams yra labai draugiškos gamtai, jos nežaloja kaip cheminiai preparatai už kelis eurus ir nedaro skylių vamzdynuose, nesvarbu iš ko jie būtų pagaminti ir sumontuoti, plastikiniai ar tam skirto metalo.

Fermentiniai ir bio preparatai, dar kitaip vadinami bakterijomis yra didelis pagalbininkas tiek problemų sprendimui buityje ar pramoninėje srityje. Ir tuoj pabandysime nupasakoti, kodėl, kaip ir kas vyksta. Į nuotėkų valymo sistemą, kartu su nuotėkomis patenka daugybė visokių elementų, pradedant organika ir baigiant chemija. Jeigu namuose gyvena žmonės, kurie serga ir vartoja antibiotikus, tai per jų sanitarinį mazgą, į sistemą patenka ir tam tikri grybeliniai preparatai, kuriems prilipus prie sistemos sienelių prasideda vegetacijos procesas. Tai yra, buitiniams riebalams ir cheminiams elementams susijungus tekant nuotėkomis atsiranda tikimybė, kad šie junginiai ar dalis jų prilips ir prie vamzdyno sienelių. Todėl prilipę junginiai pradeda daugintis, ir nematomos blogosios bakterijos pradeda daugintis greičiau nei manote.

Nuotekų valymo įrenginiai

Pirmasis blogųjų bakterijų užgimimo Jūsų nuotėkų sistemoje yra blogo kvapo atsiradimas. Kuris pradeda skelbti, jog mes jau čia, ir mes pradedame didinti savo populiaciją. Ne, Jūsų namų jos neužkariaus, bet kita bėdą ar problemą gali sukelti. Daugėjant prielipų prie vamzdyno sienelių didėja tikimybė, kad mažėjant pralaidumui, sistema, kada nors ims ir užsikimš. O tai reiškia, kad vieną dieną, nuotėkos kurias nuleidote per sanitarinį mazgą gali grįžti su kaupu. Todėl būtina pasirūpinti savo sistemos apsauga ir retkarčiais naudoti bakterijas valymo įrenginiams.

Daugiau panašių ir įdomių straipsnių čia.

Straipsnis suspausdintas: 2015-01-13

Kalbą išmokti galima tik dedant visas pastangas

Kalbą išmokti galima tik dedant visas pastangas

Nemokantiems kalbų, yra siūlomos greitos pamokos, bet nė vienas nesusimasto, kad su knyga po pagalve jos išmokti nepavyks. Kodėl? Toks klausimas kilti net neturėtų, nes panašiai kaip ir darbai, taip pat ir mokslai, be pastangų, nevyksta niekas, ypač tai parodo rezultatai.

Kadaise, kai mokyklose buvo dar mokoma rusų kalba kaip pagrindinė. Dauguma lietuvių nesimokė anglų kalbos, nes nematė prasmės panaudoti ją gyvenime. Mokytojai, suprantama, tam per daug nesipriešino, todėl dabartinė karta, kuri mokėsi tais laikais vidurinėje, kai rusai valdė ir Lietuvą, jaučia tą informacijos trūkumą, kuris yra susijęs su anglų kalbos žiniomis ir jų panaudojimu.

Kai mūsų šalis atgavo nepriklausomybę, dauguma pamena visas datas, kad pavyzdžiui ir šiandien dieną, tai yra sausio 13 dieną kiekvienais metais, nes būtent šią dieną įvyko Lietuvai labai svarbus įvykis, po kurio ji tapo laisva ir nepriklausoma. Taigi, prisimindami laisvės gynėjų dieną ir pagerbdami tuo, kurie krito po tankų vikšrais tam, kad vienas ar kitas dėdulė galėtų ant pilvo ir žandų užsiauginti riebalą… Bet iš visos pagarbos gynėjams grįžkime prie nepriklausomybės.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma verslininkų pakeitė orientaciją, pradėjo švalgytis nebe į rytus, bet į vakarus. Todėl atsivėrus sienoms į kitas Europos valstybes, jie tiesiog jas užplūdo ieškodami geresnės erdvės verslui, paprastiems darbams ar nusprendė šiaip, pasipramogauti ir pamatyti tai, kas daugelį dešimtmečių buvo slepiama, draudžiama.

Išvykę verslininkai greitai pasisėmė naujų idėjų verslams, bet susidūrė ir su kitomis problemomis. Be Lietuvoje siautėjančio reketo, verslininkai nejaukiai jautėsi ir užsienio šalyse, nes kadaise, kai dar lankė vidurines mokyklas, jie nesimokė kalbos, kuri šiuo metu yra įvardijama kaip pagrindine pasaulio kalba. Tai yra anglų kalbos žinių trūkumas trukdė verslininkams praplėsti savo galimybes verslauti sėkmingiau ir uždirbti dar labiau. Todėl kai kuriems teko grįžti į Lietuvą ir pradėti anglų kalbos pamokas iš naujo. Žinoma, kad abėcėlės niekas nesimokė, tai buvo gavę dar vidurinėje. Bet daugeliui reikėjo ir buvo būtina šnekamoji kalba, tad sukandę dantis jie lankė anglų kalbos kursus, kas Vilniuje, kas Kaune, kas Klaipėdoje, o kas savo kaimelyje, nes labai norėjo tęsti darbus ir verslą, kurį buvo pradėję po to, kai išvyko į užsienį.

Šiuolaikiški kursai siūlo labai greitai išmokti ją, bet niekas garsiai nekalba apie tai, kad tai yra tik mitas tik tam, kad parduoti sukurtą produkciją, kuri ir buvo sukurta tik pelno gavimui.

Daugiau malonių tekstų ir straipsnių atraskite čia,

galima ir čia.

Straipsnelis numegztas lengvai ir įskaitomai: 2015-01-13

Daugiabučių namų administratoriai savivaliauja?

Daugiabučių namų administratoriai savivaliauja?

B8tina sutikti su tuo, kad daugelis šiuolaikiškų žmonių neapsieina be aptarnavimo, bet nesistengia pasidomėti, kiek tas administravimas galėtų jiems kainuoti, jei jie būtų aktyvesni. Tokiu pat principu ir gyvenimiškais nuotykiais gyvena daugelio Lietuvos miestų daugiabučių namų savininkai. Dėl kažkokių sąskaitų ir nesuprantamų kainų bei paslaugų bamba, bet daryti nenori nieko.

Taigi, kai vienas monopolinis juridinis vienetas “išprašė” politikų sprendimo dėl daugiabučių namų administratorių priskyrimo, nuo to laiko, jų administruojamų namų gyventojai gyvena kaip šuo su kate. Kaimynas kaimynui labas pasako tik per petį, o dažniausiai apsimeta, kad vienas kito nemato. Įdomu ir smalsu. Kodėl gi taip gyvename, kad tarpusavyje nesutariame, o žmonių pinigines “melžiantiems” į juos žiūrėti linksma!?

Neieškant sliekų ant asfalto galima paminėti, kad daugiabučių namų administratoriai Lietuvoje ne šiaip sau susigalvojo neklausyti gyventojų. Jų kontrolės nėra, arba minimali ir tik dėl akių. Kodėl taip manoma? Teko gyventi viename Lietuvos miestų daugiabutyje, kuriame šeimininkais save laikė namo administratorius. Ne, name bendrijos nebuvo, nes jame gyveno dauguma senyvo ir garbaus amžiaus žmonių, kurie, gali būti, už riebesnį dešrigalį galėjo “suėsti” visus, kurie bandė priešinti administratoriaus valiai. Taigi, tame daugiabutyje “karaliavo” privatus administratorius, kurio kontrolės nebuvo ir nesuprantama, kodėl.

Kiekvieno miesto tarybos yra įpareigotos kontroliuoti administratorių darbą, bet kaskart, kai dėl per didelės daugiabučio administratoriaus sąskaitos ar paslaugų iš oro, jie tik atrašydavo, kad jie nieko nepažeidė, viskas teisėtai ir nesvarbu, kad paslaugų ir medžiagų kainos yra vos ne trigubai didesnės. Kas dėl to kaltas? Manoma, kad patys gyventojai, nes iš jų pusės nėra vienybės, todėl administratoriai diria jiems jau dešimtą kailį ir be jokios kontrolės.

Ką reikėtų daryti, kad savivaldybė atkreiptų dėmesį į namo gyventojų skundus, o administratoriai liautųsi savivaliavę. Spėjama, kad tokios formulės ir patarimo nėra, bet jeigu, daugiabučio bendrasavininkiai, kurie yra tikrieji ir teisėti savo patalpų savininkai susivienytų ir pradėtų savivaldybei rašyti kolektyvinius raštus dėl administratorių nesąžiningų veiksmų jų atžvilgiu, tikimą, kad ir savivaldybė pagalvos, kad rinkimų dieną tas namas gali nepalaikyti vieno ar kito kandidato, kuris iki to gaudavo paramą iš to paties daugiabučio administratoriaus.

Taigi, greičiausiai, kad teisybės ir sprendimo surasti nepavyks ir galima daryti prielaidą, kad ne tik dėl skurdo ir skolų emigruoja lietuviai.

Daugiau straipsnių prie alaus čia.

Straipsniukas sukeltas neseniai: 2015-01-13

Jei skaitote be alaus, daugiau straipsnių rasite ir čia.

Poilsiaujant praeina ir trumpalaikė nuoma

Poilsiaujant praeina ir trumpalaikė nuoma
Lietuvoje klesti ne tik viešbučių ar svečių namų paslaugos, bet ir trumpalaikė kambarių nuoma. Tam, kad suprasti šios srities populiarumą nereikia ilgai galvoti. Viskas remiasi į kainą, o juk išsinuomoti kambarį, o ne apartamentus visuomet apsimoka labiau.
Trumpalaikė nuoma yra tuomet, kai nuomojamasi trumpam laikui. Dažniausiai tai nuo vienos iki kelių dienų, tačiau būna, kad sutariama dėl nuomos iki mėnesio. Dažniausiai ilgesniam laikui nuomojamasi tuomet, kai vykstama poilsiauti į kurortus. Pavyzdžiui, Palanga, Nida, Druskininkai ir panašūs kurortiniai miesteliai tampa populiarūs ieškant trumpalaikės nuomos savaitei ar dviem. Aišku, kad ir trumpos išvykos savaitgaliui taip pat populiarios.

poilsiaujant
Daugiausia nuomos pasiūlymų surasime didžiuosiuose šalies miestuose bei kurortuose. Tai Vilnius, Kaunas, Klaipėda bei aukščiau paminėti kurortai. Tikslai dėl kurių tampa reikalinga trumpalaikė nuoma yra įvairūs, tačiau dažniausiai tai poilsiniai, darbiniai ar pramoginiai tikslai. Galima išskirti ir sezoninę nuomą, kuomet paklausa išauga vasaros laikotarpiu. Tai ypatingai aktualu atostogautojams, kuriems reikalinga trumpalaikė kambarių nuoma. Štai tuomet apgyvendinimu derėtų rūpintis iš anksto. Šaltuoju metų laiku populiaresnė trumpalaikė nuoma Vilniuje ar Kaune. Ypatingai artėjant įvairioms šventėms, kuomet reikalingas apgyvendinimas šventiniu laikotarpiu. Tiesa, ne visuose nuomojamuose butuose galėsite švęsti, tačiau prireikus tikrai rasite tinkamą pasiūlymą.
Dažnai susimąstoma, kodėl būtent kambarių nuoma tokia paklausi. Pagrindinė priežastis – kaina. Palyginus apartamentus, viešbučius ar svečių namus pamatysime ženklų kainų skirtumą. Būtent finansinis aspektas yra labai svarbus. Dažnai kambarį norima išsinuomoti trumpam laikotarpiui. Patogumų, kurie įtraukti į pasiūlymą pakanka, todėl nebūtina permokėti pasirinkus viešbučio kambarį. Be to, čia daugiau laisvės ir privatumo. Kas dažniausiai pasirenka trumpalaikę kambarių nuomą? Tai turistai. Jie atvyksta iš įvairių šalių ir miestų. Atvykus pažintiniais tikslais didžiąją dalį laiko praleidžiama lankantis lankytinuose objektuose, todėl apgyvendinimas reikalingas tik nakvynei, o permokėti nesinori. Tokiais atvejais toks pasiūlymas ypatingai tinkamas. Taip pat galbūt į pasirinktą miestą atvykstama darbo reikalais, tad viena nakvynė gali būti ir kambaryje. Ne visuomet kambarių nuoma yra geras pasirinkimas. Ji netinkama tais atvejais, kuomet norisi išskirtinės prabangos ir aptarnaujančio personalo. Tuomet verta rinktis nakvynę viešbutyje. Tai bus geriausias sprendimas.
Trumpalaikė nuoma klesti įvairiuose Lietuvos miestuose. Poilsiaujant, pavyzdžiui, galima pasinaudoti ir patogia mikroautobusu nuoma pigiau. Tam tinkamas internetinis puslapis busiukonuoma.lt, kuriame rasite mikroautobusus už patrauklią nuomos kainą. Tai populiari paslauga, kurios paklausa nuolat auga. Tam, kad surasti tinkamą pasiūlymą reikėtų nuoma rūpintis kaip įmanoma anksčiau. Taip pat būkite atidūs ir neapsigaukite pasirinkdami nuomą.

Straipsnių krūvą galima rasti ir čia.

Straipsnis parašytas ramiai: 2015-01-13

Populiarus ir balkono stiklinimas Vilniuje

Populiarus ir balkono stiklinimas Vilniuje
Balkonas ne tik namo architektūros dalis, kuri puošia eksterjerą, bet ir suteikia daug privalumų jo savininkui. Privati erdvė ir galimybė jame leisti laisvą laiką daugeliui tampa privalumu. Tai nuosava erdvė lauke, kuria galima džiaugtis tiek šiltu, tiek ir vėsiu oru. Labai populiarus balkono stiklinimas Vilniuje, nes šalies sostinėje daugiausia butų, kuriuose yra suprojektuota ši buto dalis.
Kuo tokios patrauklios stiklinimo paslaugos? Jei gyvenate senos statybos bute tikriausiai aktualus buto sandarumas, kad šiluma išliktų jame. Turint balkoną galima tai padaryti. Įstiklinus jį papildomai apšiltinsite savo butą. Tiek naujos, tiek ir senos statybos bute esantis balkonas gali tapti apsaugota nuo žvarbaus vėjo, sniego, lietaus ar miesto dulkių vieta. Tereikia jį įstiklinti. Daugelis tai vertina ir kaip saugumą. Juk įstiklintas balkonas tampa labiau apsaugotas, nei tas, kuris ne. Dažnai atlikus šiuos darbus pastebimas ir estetikos atsiradimas. Toks balkonas pagražina pastato fasadą. Prie privalumų derėtų priskirti ir tai, kad įstiklinus balkoną padidėja ir pačio buto vertė. Tai daugelį savininkų džiugina.
Tam, kad Jūsų balkono stiklinimas Vilniuje būtų ne tik naudingas, bet tinkamas reikia žinoti ką rinktis. Šiuos darbus galima atlikti naudojant rėmines ar berėmes aliuminio konstrukcijas. Tai labai populiarios technologijos, kurios pastaruosius kelerius metus vyrauja mūsų šalyje. Aukščiau buvo paminėti privalumai įstiklinto balkono, tačiau nė vieno trūkumo. Apie juos sužinoti tinkamas laikas domintis konstrukcijomis. Taip yra dėl to, kad balkonai su aliuminio rėmu yra pakankamai brangūs t.y. brangesni, nei kiti pasirinkimai, o tai yra daugeliui pagrindinis trūkumas. Vis dėl to galima paminėti ir privalumą, kuris nusveria kainą. Tokia konstrukcija bus šiuolaikiška, funkcionali bei labai estetiška. Verta paminėti ir tai, kad iš aliuminio pagaminti profiliai 7 kartus bus tvirtesni, nei mediniai. Lyginant su plastiku jie bus patikimesni maždaug 3 kartus. Dažnas klientas nesupranta, koks skirtumas tarp įvairių konstrukcijų, o atsparumo kartų paminėjimas nieko nereiškia. Paprastai tariant aliuminio konstrukcijos balkonų nereikės keisti ar dažyti, o tai atsipirks ne tik piniginiu atžvilgiu, bet ir jūsų laikas bus sutaupytas.
Balkonas tampa papildoma erdve, kurioje galima ramiai leisti vakarus, žaisti su vaikais ar tiesiog mėgautis aplinkos stebėjimu. Tinkamai jį įrengus pastebėsite ir kitus privalumus, kurie susiję su šiluma, apsauga ir grožiu. Stiklinimo darbai atvers naujas galimybes įvertinti turimą turtą kitaip.

Daug nedidelių, bet įdomių straipsnių rasite čia.

Straipsnis sumestas greitai, bet ramiai: 2015-01-13